За нас

Аиркул за вас и вашите потреби проектираизведува

AIRCOOL

Основан 2014 година, водена од сопсвената визија за претприемништво од Дипломиран машински инженер – Игор Петковски, самодокажување, постојан развој, пазарно стопанисување и почитување на конкуренцијата и потребите на пазарот за инженерски работи во Македонија. Со големо искуство од далечната 1999 година, продолжува со надградување и реализирање со јасно дефинирани стратешки цели кои се насочен кон проширување на дејности од областа на инженерсвото, како и проширување на работата на пазарот со опрема и материјали за греење и  ладење. Нашата заложба е грижа на животната средина, природните ресурси, намалување на влијание врз животната средина, како и намалување на глобалното загадување, користејќи ги производите и услугите што ги нудиме, зголемување на енергетска ефикасност и имплементација на стандарди ISO 9001: 2008 и ISO 14001

Целта на AIRCOOL е овозможување на партнерска соработка со своите клиентите во областа на консултански или инженерски услуги, монтажа, надворешен сервис, подршка на корисниците и по продажбата, изнаоѓање на ефикасни економски можности, притоа применувајќи интегрални и интегрирани решенија.

Користејќи модерни енергетски технологии кои резултираат со енергетска ефикасност и подобрување на околината, употребувајќи експертско знаење за врвни проектни решенија. Користејќи квалитетна опрема, добро употребено и применето знаење на тимот консултанти и проектанти кои делуваат хармонично, со духот на фирмата како и со задоволување на потребите за ефикасни енергетски решенија, за секој индивидуален корисник, како и континуирано следење на перфомансите на избраниот систем за квалитет на услугата.

Метод на работа

Состанок
25%
Договор
50%
Проектирање
75%
Изведба
100%

Наши партнери и соработници